Tuebor is een kennis- en netwerkorganisatie die capaciteit, kennis en advies levert op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. 

Over Tuebor
Wij zijn een team van zelfstandige partners, en leveren capaciteit, kennis en advies op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (Health, Safety & Environment). Wij zijn beschikbaar als flexibele schil voor projecten en bedrijven, en kunnen onze expertise inzetten waar en wanneer dat nodig is. Met behulp van onze kennis en ervaring, brengen wij het doen en denken omtrent veiligheid en milieu in het bedrijfsleven naar een hoger plan. Dit concept heeft zich bij Ipcon, waar we onderdeel van zijn, al bewezen als succesvol". 

Onze visie
Niemand hoort ziek te worden of gewond te raken door zijn werk, of schade door activiteiten van bedrijven in de omgeving te ervaren. Binnen Tuebor vinden wij dat een veilige en duurzame werkomgeving verweven moet zijn binnen de moderne bedrijfsvoering. De essentie ligt hiervoor verankerd in de cultuur van het bedrijf en het bijbehorende gedrag. Een veilige en duurzame werkomgeving is volgens ons gebaseerd op vier pijlers:

  • Mensenwerk: een veilige en duurzame werkomgeving is gebaseerd op samenwerking, voor mensen en door mensen
  • Verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid nemen om jezelf, je collega’s en je omgeving te helpen en beschermen
  • Uitdagend: het is uitdagend om op de juiste manier omte gaan met je risico’s en veranderingen in de (werk)omgeving; er is altijd een grijze zone
  • Duurzaam: gekozen oplossingen en standaarden kunnen het beste worden geborgd in het gedrag van mensen en de cultuur van de organisatie

Tuebor
Tuebor is afgeleid van het Latijnse werkwoord “Tueor” uitgesproken als [toe-ee-or]. Tueor betekent o.a. beschermen, ondersteunen en beveiligen, begrippen waar wij als maatschap voor staan. De vorm Tuebor is de eerste persoon enkelvoud van de futurum vorm van het werkwoord, in het Nederlands de toekomstig tegenwoordige tijd. “Tuebor” betekent dus “ik zal beschermen” of “ik zal ondersteunen”. Dit is ook de basis voor de visie van waaruit wij als maatschap werken in de discipline van gezondheid, veiligheid en milieu.

 

Contact

mark wempe

Mark Wempe
Managing Partner

+31 06 1366 7546
markwempe